ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക്  കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി -- ബന്തടുക്ക  വനിതാ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കും പി ടി എ  യും സംയോജിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ലില്ലി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുNo comments:

Post a Comment