സ്‌കൂൾ എസ് പി  സി  ബോധവൽക്കരണ  ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു 

എച്ച് എം ഇൻ ചാർജ്ജ് സത്യനാരായണ പ്രകാശ് , എ  കെ റോസമ്മ  സ്‌കൂൾ  എസ് പി സി  ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ബി എസ്  സന്ദിപ് , സുമതി   തുടങ്ങിയവരുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ  എസ് പി സി  കുട്ടികൾക്കും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും ക്ലാസ്  സംഘടിപ്പിച്ചു 


 

No comments:

Post a Comment