ദേശീയ വടംവലി ജേതാക്കളെ  സ്വികരിച്ചു 

 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ 9  പേരാണ് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തത് 


No comments:

Post a Comment