സ്‌കൂളിൽ  റെഡ് ക്രോസ്സ് യുണിറ്റ്  ആരംഭിച്ചു 

പി ടി  എ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണൻ മേലത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഔപചാരിക പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പർ കെ ആർ രഞ്ജിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . റെഡ് ക്രോസ്സ് ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ പത്മനാഭ മാസ്റ്റർ അംഗങ്ങൾക്ക്  സ്കാർഫ് നൽകി . ഡി വി ഷാജി  യാണ് റെഡ് ക്രോസ്സ്  യുണിറ്റ് കോഡിനേറ്റർ


No comments:

Post a Comment