സ്ഥാപക അദ്ധ്യാപകനെ ആദരിച്ചു 

സ്‌കൂൾ യുവജനോത്സവവേദിയിൽ വെച്ചാണ് സ്ഥാപക അദ്ധ്യാപകനായ സണ്ണയ്യ മാഷിനെ ആദരിച്ചത് . ചടങ്ങിൽ ആദ്യകാല സംസ്ഥാന കലോത്സവ ജേതാവ്  ധനഞ്ചയ പണിക്കർ അവർകളേയും ആദരിച്ചിരുന്നു 
No comments:

Post a Comment