വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യ വേദിക്ക് തുടക്കമായി 

സ്‌കൂൾ വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യ വേദിക്ക് തുടക്കമായി . കുമ്പള സബ്ജില്ലാ കൺവീനർ ശ്രീ  വിജയൻ ശങ്കരംപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ,എച്ച് എം ഇൻ ചാർജ്ജ് സത്യനാരായണ പ്രകാശ് , എ  കെ റോസമ്മ , ഡി വി ഷാജി ജോൺ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 


No comments:

Post a Comment