നെൽകൃഷി നടത്തി 

അദ്ധ്യാപകരുടെയും പി ടി എ  യുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നെൽകൃഷി നടത്തി , എച്ച്  എം ഇൻ ചാർജ് സത്യനാരായണ പ്രകാശ് , പ്രിൻസിപ്പൽ വി മുരളീധരൻ , സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്  എ കെ റോസമ്മ , പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്  കൃ ഷ്ണൻ  മേലത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി  . പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ആർ രഞജിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

No comments:

Post a Comment